top of page

Публічна оферта
 ДОГОВІР

Продажу білетів на культурно-видовищні заходи
(Публічна оферта ФОП Паненко Є.А.)
1. ВИЗНАЧЕННЯ
1. В цьому документі нижчеприведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна і/або визначення) у наступних значеннях:
1.1. «Агент» — ФОП Паненко Є.А., уповноважене діяти на підставі укладених договорів з Принципалом з оформлення та продажу Квитків на Заходи.
1.2. «Ануляція» — видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж у Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).
1.3. «Квиток» — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на бланку ФОП Паненко Є.А., що засвідчує право Покупця на відвідування (прокат) заходу та містить інформацію про найменування, дату, час, вартість послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.
1.4. «Електронний квиток» — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прокат) Заходу, що міститьномер замовлення, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, вартість послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування ідентифікаційного номеру та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в точці/точках продажу в місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти.
1.5. «Бронь» — сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.
1.6. «Період дії броні» — період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.
1.7. «Замовлення» — один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем із Системи та об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.
1.8. «Захід» — культурно-видовищний захід, у тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Квитка та/або Електронного квитка.
1.9. «Організатор заходу» — юридична особа індивідуальний підприємець, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.
1.10. «Оферта» — даний договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ФОП Паненко Є.А.), опублікований за електронною адресою _______________ і/або доступний на вимогу покупця в точках продажу квитків.
1.11. «Покупець» — фізична або юридична особа, яка використовує послуги Агента з бронювання і оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.
1.12. «Одержувач квитка» — фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, а також та, що володіє правом провести обмін Електронного квитка на Квиток відповідно до умов цієї Оферти.
1.13. «Принципал» заходу — юридична особа або індивідуальний підприємець, який доручає Агенту взяти на себе зобов’язання з продажу Квитків Покупцям.
1.14. «Сервісний збір» — грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квитків за надавані Агентом послуги бронювання та оформлення квитків, нерозривно пов’язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Агента. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на квитку, традиційно — 10% (десять відсотків), але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі, індивідуально установленому Агентом.
1.15. «Система» — автоматизована інформаційна система ФОП Паненко Є.А. — програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, що складається з web-порталу kartfreedom.com і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) схоронність унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка).
1.16. «Субагент» — юридична особа, індивідуальний підприємець чи фізична особа, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і Субагентом.
1.17. «Точка продажу» — каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків як Агента, так і Субагентів Агента.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Агента і Покупця.
2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.
2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, в тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.
2.4. При придбанні Квитків у Агента юридичною особою оплата Квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунку, що виставляється Агентом.
2.5. Агент має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.
2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через інтернет-сайт kartfreedom.com так і в точках продажу, і не залежать від форми оплати.
2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.
2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки (останнє — за додаткову плату, що стягується понад суму Сервісного збору) Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту — Послуги).
3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і/або Організатора заходу та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені та/або від імені Принципала або Організатора заходу, так само як і за організацію й факт проведення Заходу.
3.3. Відповідно до положень Закону України ” Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Агентові та/або Субагентові своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Агентом. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.
4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ
4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).
4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:
• звернення до Точки продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Агента та/або Субагента, та/або дзвінок у Контактний центр Агента та/або Субагента;
• вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Покупця;
• ознайомлення з умовами цієї Оферти;
• ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка, а за умови оформлення доставки Квитка/ов — адреси та часу доставки.
4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка: Квитка або Електронного квитка, проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.
4.5. Після вчинення оплати Замовлення Покупець або одержує Квиток самостійно в Точках продажів або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам’ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
4.5.1. При замовленні Квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Агента та/або Субагента Покупцеві повідомляється (або направляється sms-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов’язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім’ям, якщо подібне є) при отриманні квитка в Точці продажів або при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні в Точку продажів отримання Квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Агента www.palladium.com.ua, zritel.com.ua і є невід’ємною частиною цієї Оферти.
4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки Агентом на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем зобов’язання по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі стягування Сервісного збору).
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ
5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на сайті Агента та/або Субагента, у Точках продажу та/або повідомляється в Контактному центрі Агента.
5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент надходження грошових коштів до каси Точки продажу.
5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Агента та/або Субагента і Точках продажів Агента та/або Субагента Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця. Одночасно з цим касир в Точці продажу квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця.
5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента або Субагента та оплати замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про який наведена на Інтернет-сайті Агента.
5.5. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.
5.6. При несплаті або частковій оплаті замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим і анулюється.
6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р., № 1023-ХІІ (зі змінами), та Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.1999 р., № 452, повернення коштів за квитки на заходи проводиться Принципалом та/або Організатором тільки у випадках скасування (відміни) заходу або зміні складу артистів, часу або місця проведення заходу. Принципал та/або Організатор повертає Покупцю лише Номінальну вартість квитка, повернення Сервісного збору та вартості Додаткових послуг Принципалом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки Квитків, якщо послуга Доставки була додатково замовлена Покупцем. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.
6.2. У разі якщо Принципал та/або Організатор Заходу уповноважив Агента на здійснення повернення грошових коштів Покупцям, що придбали Квиток на відмінений, перенесений або змінений Захід, Покупець зобов’язується заповнити форму на головній сторінці сайту Агента в розділі Повернення кватків та надати згоду на обробку персональних даних Покупця.
6.3. Порядок повернення грошових коштів Покупцю згідно з пунктом 6.1. цієї Оферти:
6.3.1. Повернення грошових коштів Покупцю у разі оплати Замовлення (Квитків) готівковими коштами відбувається після заповнення Покупцем форму за наступним посиланням ПОВЕРНЕННЯ КВИТКIВ, додавши фото та/або скан-копію квитка (квитків), реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, що звертається, а також копію документа, що підтверджує особу.
6.3.2. Повернення грошових коштів Покупцю в разі оплати Замовлення (Квитків) безготівковим способом (банківською картою) відбувається після заповнення Покупцем форму за наступним посиланням ПОВЕРНЕННЯ КВИТКIВ, додавши фото та/або скан-копію квитка (квитків), реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, що звертається, а також копію документа, що підтверджує особу. Зарахування грошових коштів здійснюється автоматично на банківську карту, якою здійснювалась оплата Квитків.
6.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів або на Інтернет-сайті Агента, якщо дане місце повернення вказано в офіційному листі Принципала та/або Організатора Заходу згідно з пунктом 6.1. цієї Оферти. 6.5. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту звернення Покупця. 6.6. За поверненням коштів може звернутись тільки Покупець, дані якого вказані в Замовленні, грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Покупець має право:
7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Квитків на Заходи та сервісних послугах інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.
7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажі Квитків.
7.1.3. Обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті та/або Точках продажів Агента. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.
7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на сайті.
7.1.5. За своїм вибором придбати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного квитка на такий Захід допускається Принципалом і/або Організатором Заходу і зазначена Агентом на Сайті Агента.
7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Агента.
7.2. Покупець зобов’язаний:
7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами цієї Оферти й прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.
7.2.2. При оформленні Замовлення необхідно надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Агента Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.
7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення перед тим, як оформлювати наступне Замовлення.
7.2.4. У разі придбання Квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися в Точки продажі Агента не пізніше дати проведення Заходу для отримання Квитка. В момент звернення щодо отримання Квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред’явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача Квитка. Пред’явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У разі, якщо Покупець або Отримувач квитка не вчинив своєчасно обмін Електронного квитка на Квиток з причин, не залежних від Агента, Агент визнається тим, що належно виконав свої зобов’язання, передбачені цією Офертою. Покупець не має права пред’являти претензії Агенту у разі неотримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, не залежних від Агента.
7.3. Агент має право:
7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.
7.3.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка і наданні Послуг.
7.3.3. Анулювати Бронь та/або Замовлення Покупця, якщо Покупець має більше 2х (двох) неоплачених Броней та/або Замовлень протягом 1 (одного) календарного місяця.
7.3.4. Будь-коли виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, в тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.
7.3.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.
7.3.6. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.
7.3.7. Вимагати від Покупця повну оплату Квитка або Електронного квитка перед тим, як здійснити продаж Квитка.
7.3.8. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.
7.3.9. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.
7.4. Агент зобов’язаний:
7.4.1. Надавати Покупцю:
• необхідну інформацію про конкретні заходи;
• необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала і/або Організатора заходу;
• інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті та надає до Точки продажу та кас Агента.
7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти.
8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Організатором) і Покупцем з метою продажу Квитків.
8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб’єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.
8.4. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних.
8.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.
8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.
8.7. Агент не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.
8.8. Всі претензії або позови, пов’язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.
9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ
9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім’я Одержувача Квитка (в окремий випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Принципала і/або Організатора). У разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсною інформації, Агент вправі відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.
9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.
9.3. Електронний квиток відсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).
9.4. Покупець зобов’язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленного цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльность), в тому числі в разі відмови Принципалом/Організатором Заходу в проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, у разі порушення умов цього пункту, у зв’язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов’язаних з проведенням Заходу.
9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом і/або Організатором Заходу і на це вказано Агентом в момент оформлення Електронного квитка на Інтернет-сайті Агента, при проході на Захід пред’явити Електронний квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред’явлений першим.
9.7. Володар електронного квитка, чиї персональні дані зафіксовані в Електронному квитку (Покупець або Отримувач квитка), за погодженням з Агентом має право звернутися до точки продажу Агента до початку проведення Заходу для отримання Квитка (замість Електронного квитка) на підставі документа, що посвідчує особу. У разі обміну Покупцем/Одержувачем квитка Електронного квитка на Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець/Одержувач квитка втрачає право здійснити прохід на Захід за Електронним квитком. В такому випадку прохід на Захід буде здійснюватися лише за Квитком.
10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
10.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, які обгрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Агентом у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.
10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Погоджуючись з цією Офертою Покупець надає свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку.
11.2. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.
11.3. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• дата народження;
• паспортні дані;
• індивідуальний податковий номер.
11.4. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.
11.5. З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. та діє безстроково та без обмежень щодо території дії
12. СРОК ДІЇ ОФЕРТИ
12.1. .Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.

bottom of page